Busnesau lleol yn gweithio gyda phlant i greu entrepreneuriaid y dyfodol

Mae busnesau o bob rhan o Dorfaen yn gweithio gyda phlant ysgol i'w helpu i greu eu cynnyrch eu hunain, a hynny'n rhan o ail wythnos menter ysgolion cynradd y fwrdeistref.

Mae plant o ysgolion cynradd Stryd Siôr, Griffithstown, New Inn, Penygarn, Garnteg, Cwmffrwdoer a Blaenafon yn dylunio a datblygu cynnyrch i'w gwerthu ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl.

Byddant yn cael eu mentora a'u cefnogi gan Goleg Gwent, Everett, Cwmni Cyfreithiol Tomlin, Lloyd & Pratt, Beiciau Frog Bikes, Cwmni Morgais One2One, Cwmni Peirianneg Pro Steel, RWA Compliance a Tesco.

Fel rhan o’r cynllun mae grŵp o bobl ifanc o Ysgol Abersychan yn gweithio tuag at gymhwyster menter a byddan nhw’n creu cynnyrch amrywiol allan o ddeunyddiau wedi eu hailgylchu i werthu yn y Farchnad yn ystod Wythnos Mentro.

Bydd pob un ohonynt yn cael slot ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl rhwng dydd Llun 16 a dydd Gwener 20 Gorffennaf, o 10am tan 2pm, i werthu eu cynnyrch i'r cyhoedd.

Fe wnaeth tîm Un2One Mortgage Solutions yng Nghwmbrân ymweld ag Ysgol Gynradd Griffithstown am ddau ddiwrnod o fentora lle buont yn gweithio gyda'r plant ar gynllunio busnes a datblygu cynnyrch.

Dywedodd Mark Taylor o One2One: "Bu'n gweithio'n wych gyda'r plant yn Ysgol Gynradd Griffithstown. Mae eu brwdfrydedd a'u parodrwydd i gymryd rhan yn y prosiect hwn wedi bod yn gredyd i'r ysgol a'u hathrawon.

"O'n safbwynt ni fel busnes rydym bob amser yn ceisio helpu yn y gymuned ac yn yr oes sydd ohoni, mae mwy a mwy o bobl ifanc yn ystyried dechrau eu busnesau eu hunain pan fyddant yn gadael yr ysgol, felly bydd dysgu rhai o'r hanfodion yn gynnar yn eu paratoi'n dda ar gyfer eu dyfodol.

"Dywedodd Holly Wise, o flwyddyn pump: "Fe wnes i fwynhau'r cyfle i ddysgu am sgiliau arian a dysgu am yr amgylchedd ac ailgylchu."

Dywedodd y Cynghorydd Alan Jones, aelod gweithredol sydd â chyfrifoldeb dros fusnes a'r economi: "Nod yr wythnos menter yw rhoi mwy o gyfle i blant oed ysgolion cynradd i werthfawrogi busnes a gwella sgiliau sy'n gysylltiedig â busnes fel dylunio, cyllid, rhifedd a datrys problemau a fydd yn eu helpu yn yr ystafell ddosbarth.

"Hoffwn ddiolch i'r holl fusnesau a ddaeth ymlaen i gefnogi ein hentrepreneuriaid ifanc ac rwy'n edrych ymlaen at weld y cynnyrch terfynol sydd ar werth ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6th Mehefin 2018