Fy Mharth Datblygu, Blaenafon, yn Ennill Gwobr Ddigidol

Mae RWA yn falch o gyhoeddi bod y llwyfan e-Ddysgu, Fy Mharth Dysgu, wedi ennill gwobr ‘Defnydd Gorau o Dechnoleg mewn Addysg’ yng Ngwobrau Digidol Arlein Cymru 2018.

Roedd y seremoni, a gynhaliwyd yn y Marriott Hotel, Caerdydd, ar 8 Mehefin, yn arddangos cryfder a dyfnder sector technoleg  Cymru, sydd ar ei brifiant.

Gan sôn am y wobr, meddai Cyfarwyddwr RWA, Tom Wood: “Mae’r wobr hon yn amlygu pwysigrwydd gweddnewid digidol yn y sector technoleg addysg.

“Mae tîm Fy Mharth Datblygu yn RWA wedi treulio’r ychydig flynyddoedd diwethaf yn llunio ateb sy’n helpu i bontio’r bwlch sgiliau ar draws sectorau.

“Rydym wedi dangos y gall atebion digidol dyfu’n organaidd ac mae’r gymuned o filoedd o ddysgwyr sy’n elwa o’n llwyfan datblygu sgiliau hefyd yn helpu i yrru ein blaengarwch mewn modd cynaliadwy, trwy ddarparu data defnyddio ac adborth uniongyrchol.

 “Mae gennym dîm gwych y tu ôl i’r llwyfan ac mae’r wobr hon yn dyst i’w gwaith caled nhw a’u gallu, ar y cyd, i dorri tir newydd yn y sector technoleg addysg.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13th Mehefin 2018