Pizzeria ym Mhont-y-pŵl yn dathlu pen-blwydd gyda noson pizza a prosecco

Mae pizzeria poblogaidd ym Mhont-y-pŵl yn cynnal noson pizza a prosecco ar nos Iau 21 Mehefin i ddathlu 30 mlynedd yn y dref.

Bydd y busnes teuluol Porky’s Pizza, a agorodd yng nghanol tref Pont-y-pŵl yn 1987, yn cymryd drosodd y farchnad dan do ar gyfer y digwyddiad.

Bydd gwesteion yn cael gwydriad o prosecco wrth iddyn nhw gyrraedd ynghyd â phryd tri chwrs, gan gynnwys eu hoff pizza wedi ei goginio’n ôl y gofyn.

Dywedodd Mike Daley, perchennog Porky’s: “Llynedd oedd ein pen-blwydd yn 30 oed a wnaethom ni ddim byd i nodi’r achlysur, felly bydd y digwyddiad yma’n barti pen-blwydd hwyr i ni.

“Rydym am ddweud diolch i'n cwsmeriaid ffyddlon i gyd, y mae rhai ohonyn nhw wedi bod yn dod atom ni ers i ni agor, a hefyd am groesawu rhai wynebau newydd.”

Dywedodd y Cynghorydd Alan Jones, yr aelod gweithredol dros fusnes yng nghyngor Torfaen: “Mae’n wych gweld busnes teuluol annibynnol fel Porky’s yn mynd o nerth i nerth ar ôl 30 mlynedd yn y dref.

“Mae pizza a prosecco yn cyd-fynd yn dda ac mae’n wych bod y farchnad dan do yn gallu cynnig rhywbeth gwahanol i bobl Pont-y-pŵl.”

Mae’r digwyddiad ar nos Iau 21 Mehefin o 7pm ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Mae tocynnau’n £15 a gellir eu prynu’n uniongyrchol o Porky’s neu o Farchnad Dan Do Pont-y-pŵl ac maen nhw’n cynnwys gwydriad o prosecco, bwyd a cherddoriaeth fyw.

Bydd diodydd ysgafn ar gael ac mae croeso i westeion ddod â’u alcohol eu hunain heb gost ychwanegol.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6th Mehefin 2018