Gwaith sy'n arwain y byd yng Ngŵyl Arloesi Cymru: 16eg - 30ain Mehefin 2018

Mae Gŵyl Arloesi Cymru yn cynnig cipolwg prin ar y gwaith hynod ar ddarganfod a dyfeisio sy’n digwydd ledled Cymru. Cyfle i gyfarfod y gwyddonwyr a’r entrepreneuriaid sy’n llunio’r dyfodol a gwnewch yn siŵr eich bod yn trefnu lle ar un o’r digwyddiadau niferus sy’n cael eu cynnal rhwng 16eg – 30ain Mehefin. O ficro-electroneg a datblygiadau meddygol i roboteg ac ailgylchu, ynghyd â nifer o feysydd eraill, mae digon i’ch difyrru.

Rhagor o wybodaeth am yr Ŵyl a’r holl ddigwyddiadau yma

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 14th Mehefin 2018