Newyddion Busnes Cymru: Pum Rheswm pam fo Cymru yn Lleoliad Perffaith i Gychwyn Busnes

Yn ôl Blog gan Clare Jones o Prime Office Space ar wefan Newyddion Busnes Cymru. Mae Cymru, a oedd unwaith yn enwog am gloddio am lo a chwareli llechi, yn dod yn lleoliad poblogaidd ar gyfer entrepreneuriaid technegol newydd.

 “Pan fyddwn yn meddwl am hybiau technoleg y DU, y lle cyntaf sy’n dod i’r meddwl yw Llundain ac efallai Caergrawnt, ond mewn blynyddoedd diweddar, rydym wedi bod yn gweld twf anferth mewn lleoliad annisgwyl, Cymru.

Felly, beth sy’n achosi i fusnesau adael y ddinas fawr i fynd i fryniau Cymru? O’r costau rhedeg rhatach, i’r ffaith bod bron i £115m o gyfalaf menter wedi ei fuddsoddi mewn cwmnïau newydd yng Nghymru yn y 6 mlynedd diwethaf, mae Cymru yn sicr yn edrych fel lleoliad gwych ar gyfer unrhyw berchennog busnes sydd eisiau llwyddo.”

Dyma 5 rheswm pam fo Cymru yn lleoliad perffaith i ddechrau cwmni technoleg newydd:

  1. Maes Technoleg sy’n Tyfu
  2. Llai o Gystadleuaeth i Ddenu a Chadw’r Dalent Orau
  3. Amrywiaeth Eang o Safleoedd
  4. Lle i Dyfu
  1. Gwell Ansawdd Bywyd

Darllenwch fwy yn Newyddion Busnes Cymru

Dysgwch fwy am Dorfaen fel lleoliad ar gyfer busnes, Yn cynnwys Canolfan Fenter Busnes Springboard ~ Cymru, wedi ei lleoli yn Nhorfaen  sydd â’r nod o annog a chefnogi busnesau gwyddoniaeth a thechnoleg twf uchel.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 19th Mawrth 2018