Disgwyl i'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol godi ym mis Ebrill

Mae disgwyl i’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol a'r Cyflog Byw Cenedlaethol gynyddu ar 1 Ebrill 2018.

Yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol cyfredol ar gyfer y rhai sy'n 25 oed neu'n hŷn yw £7.50, ac mae disgwyl iddo gynyddu 33c i £7.83. O 1 Ebrill 2018, bydd cyfradd yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer grwpiau oedran eraill hefyd yn cynyddu:

  • bydd y rhai rhwng 21 a 24 oed yn cael £7.38 yr awr, sy'n gynnydd o 33c
  • bydd y rhai rhwng 18 ac 20 oed yn cael £5.90 yr awr, sy'n gynnydd o 30c
  • bydd y rhai rhwng 16 a 17 oed yn cael £4.20 yr awr, sy'n gynnydd o 15c
  • bydd y rhai sydd ar y gyfradd i brentisiaid yn cael £3.70 yr awr, sy'n 20c yr awr o gynnydd

Am ragor o wybodaeth ynghylch cyfraddau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol a'r Cyflog Byw Cenedlaethol ewch i wefan GOV.UK.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 23rd Mawrth 2018