VOOM PITCH 2018 ar agor gyda gwobrau gwerth £1 filiwn i fusnesau cychwynnol gorau'r DU ac Iwerddon

Mae Virgin Media Business yn chwilio am fentrwyr i gyflwyno’u eu syniadau busnes i Syr Richard Branson, gan roi cyfle iddyn nhw i ennill gwobrau gwahanol o gronfa gyfan o £1 filiwn, a chyhoeddusrwydd gwerthfawr hefyd.

Bydd y rownd derfynol yn gorffen gyda chyflwyniad i Syr Richard yn Llundain ar 23 Mai 2018. Bydd ymgeiswyr yn derbyn gwahoddiad i Gynhadledd a chinio gwobrwyo FastTrack 100 a’r cyfle i ddenu cefnogaeth mentora ac ariannol.

Mae’r gronfa wobrau yma’n cynnwys ymgyrchoedd marchnata, mentora, pecynnau cysylltedd cyflym, rhaglenni twf busnes, hysbysebu a gwobrau ariannol, a bydd y cyfan yn cael eu dosbarthu rhwng yr enillwyr a’r gorau nesaf.

Ar gyfer 2018 mae yna ddau brif gategori (Sbarc a Chychwyn, Dringo a Thyfu) a llwyth o wobrau arbennig.

Rhaid i gystadleuwyr fyw yn y DU neu’r Iwerddon gyda busnes yn y DU neu’r Iwerddon a bod yn 18 oed neu drosodd. Derbynnir dim ond un cais gan bob person.

Y ddyddiad cau ar gyfer cyflwyno: 8 Mai 2018

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 13th Mawrth 2018