Wales Online: Sefydlu busnes gan rai o entrepreneuriaid mwyaf llwyddiannus Cymru

Sut mae’n teimlo wrth fentro bod yn entrepreneur, wrth sefydlu busnes?

O Doug Perkins yn Specsavers i Hayley Parson yn GoCompare, mae entrepreneuriaid yn disgrifio’r profiad o ddechrau ar eich pen eich hun.

Darllenwch fwy yn Wales Online

Eisiau sefydlu busnes yn Nhorfaen? Cysylltwch â Thîm Economi a Mentergarwch Torfaen heddiw  

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 22nd Mawrth 2018