Rhestru'r rheini o Dorfaen a gyrhaeddodd rownd derfynol Gwobrau Digidol Wales Online 2018

Mae Gwobrau Digidol WalesOnline yn dangos y goreuon o blith y sector digidol sy’n ffynnu yng Nghymru.

Mae My Development Zone, sydd wedi ei leoli ym Mlaenafon wedi cyrraedd y rownd derfynol yng nghategori Defnydd Gorau o Dechnoleg mewn Addysg. Mae wedi datblygu ateb i ddysgu ar lein (My Development Zone) sydd wedi chwyldroi datblygu sgiliau proffesiynol yn y farchnad yswiriant cyffredinol.

Ymunodd David James â’r cwmni meddalwedd Hudman yng Nghwmbrân yn 2015 fel buddsoddwr angel cyn dod yn rheolwr gyfarwyddwr. Ar ôl sicrhau cyllid gan Gyllid Cymru yn 2016 a chynyddu’u trosiant 200% y flwyddyn, arweiniodd y camau i werthu’r cwmni i Advanced Computer Software, y trydydd cwmni meddalwedd mwyaf yn y DU. Mae David wedi cyrraedd rownd derfynol y categori Entrepreneur Digidol.

Bydd y buddugwyr yn cael eu datgelu yn ystod seremoni wobrwyo ar 8 Mehefin yng Ngwesty’r  Marriott, Caerdydd. Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad ar gael ar isabel.goodman@mediawales.co.uk   eu drwy ffonio 01792 545511.

 Mae mwy o wybodaeth am y gwobrau ar gael ar Wales Online

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 14th Mai 2018