Rhaglen Ymchwil a Thechnoleg Awyrofodol y DU - Gwahoddiad am Fynegiadau o Ddiddordeb

Mae’r Adran dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, Innovate UK a’r Sefydliad Technoleg Awyrofodol yn chwilio am geisiadau ar gyfer prosiectau awyrofodol arloesol.  Mae hyn yn rhan o Raglen Ymchwil a Thechnoleg Awyrofodol y DU; buddsoddiad ar y cyd gan lywodraeth a diwydiant ar gyfer prosiectau a fydd yn gwneud y DU yn fwy cystadleuol yn y diwydiant awyrofodol.

Bydd arian grant ar gael i fusnesau ac ymchwilwyr, i gefnogi ymchwil diwydiannol a phrosiectau cyfalaf a fydd yn gwella diwydiant awyrofodol y DU.

Dyddiad cau ceisiadau : 16 Mai 2018.

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Mai 2018