Llywodraeth Cymru'n agor Pedwaredd Rownd Grant Busnes Ffermydd gwerth £40 Miliwn

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor pedwaredd rownd ei Grant Busnes Ffermydd gwerth £40miliwn. Mae’r rhaglen ar gael i ffermwyr yng Nghymru i’w helpu i leihau eu hallyriadau carbon ac i wella eu gwydnwch a’u gallu i gystadlu, gan gynnwys trwy arallgyfeirio.

Bydd y cynllun yn galluogi ffermwyr i weithio mewn ffordd fwy effeithlon ac amgylcheddol-gyfeillgar a gwneud eu busnesau yn fwy llwyddiannus.

Bydd cefnogaeth ariannol trwy grant am gyfradd o 40% dros gyfnod o bedair blynedd. Y grant lleiaf sydd ar gael yw £3,000, a’r mwyaf yw £12,000.

Mwy o wybodaeth yma

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Mai 2018