IUK yn Cyhoeddi Cefnogaeth BBChau i Werthuso Technolegau Meddygol Arloesol

Bydd y gystadleuaeth yn rhoi arian i BBChau i gynhyrchu corff o dystiolaeth a fydd yn galluogi gwerthuso dyfeisiau meddygol arloesol, diagnosteg a chynnyrch iechyd digidol wedi eu rheoleiddio sy’n wynebu blaenoriaethau’r GIG.  Bwriedir y gefnogaeth yma i alluogi cwmnïau i gasglu a dadansoddi data perfformiad clinigol ac effeithlonrwydd cost o ran data mwn gosodiad yn y GIG.

Mae hyd at £1.5 miliwn ar gael i ariannu prosiectau yn y gystadleuaeth hon.

Agor y gystadleuaeth hon 26 Tachwedd 2018

Dyddiad cau:  30 Ionawr 2019.

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 26th Tachwedd 2018