Mentrau Bach a Chanolig i elwa ar fuddsoddiad Trafnidiaeth Cymru

Yn ôl y South Wales Argus, mae Trafnidiaeth Cymru mewn partneriaeth â Busnes Cymru, gwasanaeth cymorth busnes blaenllaw Llywodraeth Cymru, yn bwriadu cynnal digwyddiad 'Cwrdd â'r Prynwr' yn Nhrecelyn y mis hwn.

 Mae'r digwyddiad, sy'n cael ei gynnal ar 13 Tachwedd, wedi'i gynllunio fel y gall busnesau lleol ddarganfod mwy am y cyfle i baratoi ceisiadau am gontractau gwerth £50 miliwn bob blwyddyn dros 15 mlynedd.

 Mwy o wybodaeth yn y South Wales Argus.

 Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y digwyddiad ac i gadw lle.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 7th Tachwedd 2018