Cronfeydd buddsoddi twristiaeth yn agor – gwahoddir cynigion

Mae Croeso Cymru yn chwilio am syniadau prosiect mawr a all wneud gwahaniaeth gwirioneddol o ran gwneud Cymru yn lle y mae pobl eisiau ymweld ag o a rhoi rhesymau cadarn i bobl ymweld â Chymru. Ar gyfer Blwyddyn Ddarganfod 2019, mae’r pwyslais ar y profiadau y gall pobl eu cael yng Nghymru a gwahodd ymwelwyr i grwydro a darganfod beth sy’n gwneud Cymru’n unigryw.

Bydd Blwyddyn Ddarganfod Cymru yn annog ein hymwelwyr i ddarganfod lle newydd, profiad neu gynnyrch newydd, teimlad o le drwy iaith, diwylliant a hanes lleol. Mae hefyd yn ymwneud â hunan-ddarganfod a darganfod antur.

Bydd y rownd hon o gyllid RTEF/TPIF yn agor i fynegi diddordeb (EOI) o ddydd Iau 25 Hydref 2018, gyda dyddiad cau i wneud cyflwyniadau erbyn 23 Tachwedd.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 2nd Tachwedd 2018