Busnes yn y Gymuned: Gwobrau Busnesau Cyfrifol Cymru 2019 yn lansio ar 5 Tachwedd!

Mae Gwobrau Busnesau Cyfrifol Cymru yn dathlu a hyrwyddo busnesau ysbrydoledig ledled Cymru sy’n gwneud gwahaniaeth trwy gymryd camau i feithrin gweithleoedd cynhwysol, cymunedau cryfach a delio gyda heriau amgylcheddol.

Mae’r gystadleuaeth yn agor ar 05 Tachwedd 2018 hyd at 17:00 ar ddydd Gwener 22 Chwefror 2019. Yn ystod y cyfnod hwn, medrwch fynd i borth y Gwobrau i weld y categorïau, lawrlwytho ffurflen gais a chyflwyno cais, neu medrwch fynd draw i weithdy gwobrau AM DDIM i gael gwybod mwy

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 2nd Tachwedd 2018