Hen fanc ym Mhont-y-pŵl yn ailagor fel emporiwm henebion a nwyddau o dras

Mae Banc Barclays gynt, ym Mhont-y-pŵl, a gafodd ei achub gan y gymuned leol pan gaeodd ei Ddrysau yn 2017, wedi ailagor fel emporiwm henebion a nwyddau o dras.

 Mae Emporiwm Ragamuffins ar ddau lawr ar hyn o bryd, ac yn cynnwys 2690 o droedfeddi sgwâr o hen bethau, casgliadau, hen ddillad a dodrefn a gafodd ei uwch-gylchu, yng nghanol canol tref Pont-y-pŵl.

 Prynwyd yr adeilad gan elusen Ymddiriedolaeth Datblygu Pont-y-pŵl yn 2017 pan gaeodd Barclays nifer o'u canghennau llai ar draws y DU.

 Ar hyn o bryd mae saith masnachwr yn gweithredu ar y safle gyda phump arall yn bwriadu symud i mewn dros yr wythnosau nesaf. Mae yna hefyd gynlluniau i droi'r lloriau uchaf yn siop goffi a mannau celf.

Mae Allun a Nichola Davies, gŵr a gwraig wedi darparu henebion a chasgliadau i sioeau teledu fel Eastenders, The Grand Tour, a’r enwog Bohemian Rhapsody gan Queen. Yn ddiweddar, fe wnaethant ymddangos ar sioeau’r BBC, shows Antiques Road Trip, Celebrity Antiques Road Trip, a Flipping Profit.

Fe agoron nhw eu siop gyntaf ym Mhont-y-pŵl yn 2016 a manteisio ar y cyfle i gipio'r brydles ar gyfer Banc Barclays sy'n adeilad rhestredig Gradd II pan ddaeth ar y farchnad ym mis Awst 2018.

 

Dywedodd Mr Davies: "Rwyf yn angerddol dros Bont-y-pŵl ac mae hwn yn adeilad eiconig, rhyfeddol iawn wrth y porth i ganol y dref. Cynigiwyd eiddo i ni yng Nghwmbrân ond nid oedd yn teimlo'n iawn a phan ddarganfuom fod yr adeilad hwn ar y farchnad, roeddem yn gwybod mai dyma'r man yr oeddem ni eisiau bod.

"Rydym am i'r lle hwn ddod yn gyrchfan, yn union fel yr Orsaf Bwmpio yng Nghaerdydd. Rydym eisoes yn gwneud llawer o fusnes gyda chwsmeriaid o Fryste lle mae hen bethau yn boblogaidd iawn, ac wrth i'r emporiwm ddod yn fwy llwyddiannus, gobeithiwn y bydd yn tynnu mwy o gwsmeriaid a masnachwyr i'r dref.

 "Hoffwn ddweud diolch wrth Gyfeillion Tref Pont-y-pŵl ac Ymddiriedolaeth Datblygu Pont-y-pŵl am eu cefnogaeth, ac i'n cwsmeriaid sydd wedi bod yn wych a hyd yn oed wedi helpu gyda'r gwaith adnewyddu."

 Meddai Mark Gregory, cadeirydd Ymddiriedolaeth Datblygu Pont-y-pŵl: "Roedd hi'n ddiflas tu hwnt pan ddarganfuom fod y banc yn mynd, gan ei fod yn gadael bwlch mawr yn y dref. Gwnaethom benderfyniad i'w brynu ein hunain i sicrhau y gallem gael tenant newydd yno cyn gynted ag y bo modd.

“Mae Emporiwm Henebion Ragamuffins yn ddelfrydol ac rydym wrth ein bodd i weld yr adeilad yn cael ei ddefnyddio yn y fath ffordd, gan roi cyfle i fusnes lleol ehangu ac aros yn y dref.”

Meddai’r Cynghorydd Alan Jones, aelod gweithredol gyda chyfrifoldeb dros adfywio a busnes: “Gweithiom yn agos gydag Ymddiriedolaeth Datblygu Pont-y-pŵl i brynu’r adeilad hwn pan ddaeth yn segur yn 2016 ac mae’n hyfryd gweld busnes lleol yn cymryd yr awenau a chreu rhywbeth unigryw sy’n ased go iawn i’r dref.

“Mae’r darlun ym Mhont-y-pŵl yn gadarnhaol dros ben erbyn hyn. Mae tua 82 y cant o adeiladau canol y dref wedi’u meddiannu a chyn hir bydd y farchnad dan do yn croesawu llu o fasnachwyr newydd bydd yn golygu ei bod bron yn llawn.

“Mae gennym hefyd criw o wirfoddolwyr rhagweithiol a gweithgar tu hwnt yng Nghyfeillion Tref Pont-y-pŵl ac maent yn cynnal digwyddiadau rhagorol yn y dref.

“Dyma enghraifft wych o’r ffordd y mae’r gymuned a’r cyngor yn cydweithio i sicrhau bod y dref yn parhau i dyfu a ffynnu.”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 2nd Tachwedd 2018