Lansio Her Power Forward

Mae’r DU a Chanada yn rhoi arian ar y cyd i ddatblygu systemau ynni clyfar, gan gynnwys rhwydweithiau a storfeydd, at anghenion yr 21ain Ganrif.

Mae’r her yma’n chwilio am arloeswyr sy’n gallu dod â thechnolegau aflonyddol neu feddylfryd newydd i ddatblygu rhwydweithiau a systemau ynni glan, cydnerth a hyblyg sy’n rhagweld ac yn cwrdd ag anghenion rhwydweithiau ar draws y byd.

Datblygiad astudiaeth dichonoldeb – ar agor i BBChau  (dyddiad cau 17eg Rhagfyr 2018)

Arddangos Cynigion ar raddfa beilot – ar agor i gwmnïau a sefydliadau eraill (dyddiad cau 15fed Mawrth 2019)

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 24th Hydref 2018