Meithrinfa ym Mhont-y-pŵl yn dathlu llwyth o wobrau

Mae Meithrinfa Osborne Lodge, ar ôl dathlu ei phen-blwydd yn 20 oed yn gynharach yn 2018,  yn falch  o fod wedi derbyn nifer o wobrwyon yn ddiweddar gan gynnwys Cymeradwyaeth Uchel yng Ngwobr Ansawdd i Bawb CDC Cymru am y 4edd flwyddyn yn olynol a derbyniodd 5 Sgôr ar y Drysau ar gyfer Safonau Bwyd.

 Dywedodd Nikola Masters, perchennog y feithrinfa “Mae hi wedi bod yn flwyddyn wych i ni ac rwy’n falch iawn gyda’r gydnabyddiaeth yr ydym wedi ei derbyn. Rydym wedi cael dwy wobr gwirfoddolwr y mis gan Gyfeillion Tref Pont-y-pŵl i Lisa Jones, ein Swyddog Gofal, ac i blant y Feithrinfa am eu help wrth gadw’r dref yn lân ac yn rhydd o sbwriel. Hefyd, rydym wedi cael ein dewis fel un o lysgenhadon Sadwrn Busnesau Bach – un o ddim ond 100 o fusnesau bach ar draws y DU a ddewiswyd i gynrychioli gwerth busnesau bach, siopa’n lleol a dangos tref Pont-y-pŵl fel lle bywiog i fasnachu ynddi ac i ymweld â hi.”

 Dywedodd y Cynghorydd Alan Jones, yr Aelod Gweithredol dros Fusnes, Diwylliant, Hamdden a Thwristiaeth yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen “Mae’r rhain yn wobrau haeddiannol iawn i’r feithrinfa sefydledig, brysur a llwyddiannus yma ym Mhont-y-pŵl, Torfaen. Llongyfarchiadau i Nikola a’i thîm am ei llwyddiannau ac rwy’n dymuno’r gorau iddyn nhw at y dyfodol.”

 Mae Meithrinfa Osborne Lodge ar Osborne Road Pont-y-pŵl ac yn gofalu am fabanod o 6 wythnos oed at blant cyn-ysgol.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 29th Hydref 2018