Freight Logistics Solutions yn Nhorfaen yn ennill 4 gwobr mewn seremoni glodfawr i ddathlu busnesau newydd yng Nghymru

Mae cwmni yng Nghwmbrân wedi ei gydnabod am yr 2il flwyddyn yn olynol yng Ngwobrau blynyddol Busnesau Newydd Cymru  a gynhaliwyd ar ddydd Gwener 21ain Medi.

Y gwobrau hyn yw’r unig rai yng Nghymru sy’n cydnabod busnesau llai na thair blwydd oed ar draws pob sector. Cynhaliwyd y digwyddiad yn The Depot yng Nghaerdydd, gyda chyflwynydd y BBC Sian Lloyd yn llywyddu.

Yn erbyn cystadleuaeth gref, cipiodd Freight Logistics Solutions y wobr am y busnes newydd gorau yng Nghymru, ynghyd â thair gwobr arall.

Yn siarad am lwyddiant y cwmni yn y gwobrau, meddai’r Rheolwr Gyfarwyddwr Ieuan Rosser, “Rwy’n falch iawn bod Freight Logistics Solutions wedi ennill y wobr Busnes Newydd Gorau'r flwyddyn noson Wener ddiwethaf, yng Ngwobrau Busnesau Newydd Cymru.”

“Yn ychwanegol at ennill y wobr gyffredinol, cawsom hefyd wobrau Busnes Newydd Byd-eang, Busnes Gwasanaethau Newydd a Busnes Newydd Prifddinas-ranbarth Caerdydd, sy’n gydnabyddiaeth wych o berfformiad ein busnes dros ei ddwy flynedd gyntaf.”

Wedi ei sefydlu yn 2016 a’i leoli ym Mharc Llantarnam, Cwmbrân, mae Freight Logistics Solutions (FLS)  yn gyflym ddod yn un o brif ddarparwyr atebion cadwyn gyflenwi pen i ben. Maent yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n addas i holl anghenion trin cludiant eu cleientiaid – o anghenion cludiant achlysurol i gyfundrefnau sydd eisiau canfod ffynhonnell allanol ar gyfer eu hadran rheoli cludiant.

Aeth Ieuan yn ei flaen: “Yn Freight Logistics Solutions rydym yn ceisio cefnogi busnesau Cymru ar draws pob sector o ran eu hanghenion dosbarthu yn y DU ac yn fyd-eang, gyda phwyslais allweddol ar wella gwasanaeth ac arbed arian ar eu gofynion logisteg.

“Rydym yn canolbwyntio ar ein cynlluniau ehangu parhaus dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, ac mae gennym gynlluniau eisoes i agor cyfleusterau mwy i gefnogi ein tîm, sy’n ehangu, erbyn diwedd y flwyddyn. Yn ychwanegol at y cyfleusterau newydd, rydym hefyd yn y broses o ehangu ein gwasanaethau cludiant awyr a môr ac yn ymroddedig i gynorthwyo ein cwsmeriaid gydag unrhyw ofynion mewnforio-allforio cysylltiedig â Brexit ar eu busnes.

“Hoffwn ddiolch i bob aelod o’n staff, am eu hymroddiad i gyflenwi ein gwasanaethau gan eu bod yn ffactor sylfaenol o ran ein twf, ein llwyddiant a’r gydnabyddiaeth rydym wedi ei derbyn trwy Wobrau Busnesau Newydd Cymru.”

Meddai’r Rheolwr Datblygu Busnes, Gaynor Wakeling,  yn Economi a Mentergarwch Torfaen, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen: “Mae hyn yn newyddion gwych i gwmni lleol Torfaen. Ar ôl rhoi cymorth i Freight Logistics Solutions  wrth iddynt gychwyn yn 2016  mae’n bleser gwirioneddol eu gweld yn cael eu cydnabod gyda’r gwobrau hyn nawr. Da iawn. Rwy’n dymuno’n dda iddynt ac yn edrych ymlaen at roddi help a chymorth i’r tîm yn y dyfodol.”

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 1st Hydref 2018