Busnesau Torfaen yn ennill yng Ngwobrau Busnes Sir Fynwy

Mae dau o fusnesau Torfaen wedi ennill yng Ngwobrau Busnes clodfawr Sir Fynwy ar 19eg Hydref, a gynhaliwyd yn y Celtic Manor Resort. Llongyfarchiadau i Capital Valley Plastics am ennill yn y categori Rhagoriaeth mewn Gweithgynhyrchu ac i’r Lion Hotel ym Mlaenafon am ennill y categori Lletygarwch, Teithio a Thwristiaeth.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 29th Hydref 2018