Cystadleuaeth Dyrchafu Syniadau WorldLabs ar gyfer Busnesau Newydd – Dyddiad cau 22ain Hydref 2018

Mae’r gystadleuaeth hon yn rhoi cyllid i fusnesau newydd a syniadau arloesol ym mhob maes, gyda'r nod o ddyrchafu’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid. Mae’r gystadleuaeth wedi ei hanelu at gynulleidfa fyd-eang ac yn apelio at unrhyw un a all arddangos eu mentergarwch a phrofi eu bod yn addawol a chynaliadwy.

Bwriad y wobr o £50,000 yw rhoi help i fentrau entrepreneuraidd yn y cyfnod cynnar gyda chychwyn eu gweithrediadau.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau : 22 Hydref 2018.

Rhagor o wybodaeth yma

Ffynhonnell: GF

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 1st Hydref 2018