Lansio Rhaglen Gefnogaeth Adennill Gwres Diwydiannol gwerth £18 Miliwn yn ystod yr Hydref

Arian ar gyfer yr holl sectorau gweithgynhyrchu diwydiannol yn Lloegr a Chymru er mwyn deall yn well yr heriau a’r rhwystrau i fabwysiadau a chynyddu hyder diwydiannol i gyflwyno technolegau adennill gwres.

Bwriad y rhaglen yw creu defnydd effeithlon a chynhyrchiol o ynni diwydiannol, biliau ynni is neu ffrwd ariannol newydd i ddiwydiant, a gostyngiad mewn allyriadau carbon.

Gall cwmnïau sy’n gweithio ym mhob sector gweithgynhyrchu diwydiannol yn Lloegr a Chymru ac sydd â phrosesau gwresogi a / neu oeri sylweddol fod yn gymwys.

Mwy o wybodaeth yma

 

 

Source: GF 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Medi 2018