Eurostars-2 : Arian ar gael i gefnogi busnesau bach a chanolig sy'n gwneud ymchwil

Yn rhaglen ar y cyd rhwng EUREKA a’r Comisiwn Ewropeaidd, bwriad Eurostars yw cefnogi busnesau bach a chanolig sy’n gwneud gwaith ymchwil trwy gyd-ariannu eu hymchwil rhyng-genedlaethol ar sail y farchnad o’r gwaelod i fyny a thrwy roi fframwaith cyfreithiol a threfniadol iddyn nhw.

Un o amcanion allweddol y rhaglen yw hyrwyddo gweithgareddau ymchwil rhyng-genedlaethol ar sail y farchnad mewn unrhyw faes y mae busnesau bach a chanolig sy’n gwneud gwaith ymchwil ynddyn nhw

Mae grantiau ar gael am hyd at 60% o’r costau cymwys hyd at fwyafswm o €360,000 i bob partner o’r DU

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau yw 13 Medi 2018.

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 4th Medi 2018