Ceisiadau ar gyfer Gwobrau Cyn-filwyr Cymru 2019 ar agor

Dathlu cyfraniad y gymuned cyn-filwyr milwrol yng Nghymru

Bydd y seremoni wobrwyo tei du a gynhelir ddydd Mercher 26 Mehefin 2019 yn cynnwys: croeso â choctels, pryd tri chwrs a'r cyfle i rwydweithio gyda busnesau, sefydliadau a phobl sy'n Gyn-filwyr Milwrol llwyddiannus yng Nghymru.

 Gellir derbyn hunan-enwebiadau neu enwebiadau drwy drydydd parti.

 Mae categorïau’r gwobrau yn cynnwys:

 • Model Rôl y Flwyddyn
 • Y Wobr Gymunedol
 • Cyfraniad at Ddiwydiant a Chymdeithas Ffitrwydd Cymru
 • Cyfraniad at Chwaraeon yng Nghymru
 • Entrepreneur y Flwyddyn
 • Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn
 • Cyflogwr y Flwyddyn
 • Cyflawniad Hyd Oes
 • Arweinydd Busnes y Flwyddyn
 • Gwirfoddolwr y Flwyddyn
 • Gwobr Busnes Cyn-filwr y Flwyddyn
 • Pencampwr Gwobrau Cyn-filwyr Cymru (Daw o blith enillwyr y Categorïau Uchod a bydd yn derbyn ein Gwobr Pencampwr rhagorol)

 Ymgeisio – Y Meini Prawf

 Rhestrir y meini prawf i ymgeiswyr ymhob categori isod. Os ydych chi'n awyddus i roi cynnig arni, dychwelwch eich ffurflen gais i info@veteransawards.co.uk neu drwy'r post i Gwobrau Cyn-filwyr, 47 Rhodfa'r Celyn, Coety, Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru CF35 6FN. (Sylwer: ni ellir dychwelyd copïau caled o'r ffurflenni cais.)

 

 1. Rhaid bod y lleoliad yng Nghymru neu'n gweithredu yno
 2. Bydd angen darparu manylion yn y ffurflen gais, yn unol â meini prawf ymgeisio'r categori penodol.
 3. Gall ymgeiswyr wneud cais am fwy nag un categori.
 4. Derbynnir ceisiadau o ddydd Gwener 1af Mawrth 2019
 5. Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi gwneud cais am fynediad erbyn dydd Gwener 3 Mai 2019 fan bellaf
 6. Bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar y rhestr fer a'u hysbysu erbyn dydd Mawrth 10 Mai 2019 fan bellaf
 7. Cynhelir y gwobrau ddydd Mercher 26 Mehefin 2019 yn y Village Hotel, Abertawe 

 

Y Gwobrau

 1. Byddwn yn gwobrwyo'r tri enwebai gorau ym mhob categori a ddewiswyd gan ein panel beirniadu annibynnol (Aur, Arian, Efydd) bydd Arian ac Efydd yn derbyn Tystysgrif ar y noson ei hun.
 2. Bydd enillydd pob categori yn derbyn tlws coffaol.
 3. Bydd enillydd pob categori yn cael ei gynnwys yn ymgyrch Cysylltiadau Cyhoeddus Gwobrau Cyn-filwyr.
 4. Bydd y Pencampwr cyffredinol yn derbyn ein Gwobr Pencampwr arbennig ar y noson.
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 24th Ebrill 2019