Torfaen yn sylfaen cadarn i The Ice Academy

Mae Torfaen nawr wedi bod yn gartref i  The Ice Academy am bron i saith mlynedd. Wedi ei sefydlu ym mis Mai 2012 ac wedi ei leoli ym Mharc Llantarnam, Cwmbrân, mae’r busnes unigryw hwn nawr i’w ganfod ar Stad Ddiwydiannol Polo Grounds, y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl ac mae’n parhau i fynd o nerth i nerth.

Yn cael ei redeg gan bartneriaid busnes Gareth Giles a Jonathan Bussy, mae The Ice Academy yn darparu cerfiadau unigryw, proffesiynol ar gyfer priodasau, digwyddiadau preifat a dathliadau ledled Cymru a thu hwnt. Dŵr wedi ei rewi i -30 gradd, yn pwyso 300 pwys ac yn mesur medr a hanner sy’n ffurfio’r deunydd craidd o’r hwn y mae Gareth a Jonathan yn cerfio a chreu amrywiol siapiau a cherfluniau ynghyd â luges fodca ac oerwyr poteli. Mae ymgynghoriad dylunio yn rhad ac am ddim hefyd ar gael.

At hyn, gall unigolion fwynhau’r profiad unigryw o gerfio rhew eu hunain gyda threfniadau un i un neu ddosbarthiadau sy’n addas i amrywiol alluoedd o sesiynau blasu, hwyliog i ddosbarthiadau meistr hirach. Mae opsiynau sy’n addas ar gyfer achlysuron anffurfiol megis partis cywennod a phartis i’r dynion hefyd yn boblogaidd.

Mae’r farchnad gorfforaethol hefyd yn rhan bwysig o’r busnes. Meddai  Gareth  “Dros y saith mlynedd ddiwethaf, rydym wedi bod yn ffodus i greu sylfaen cleientiaid da ar draws y DU yn cyflenwi i gwmnïau megis Samsung, Puma, sioeau ar S4C a’r BBC ynghyd â busnesau lleol megis y Celtic Manor. Rydym hefyd wedi bod yn llwyddiannus o ran datblygu digwyddiadau meithrin tîm a hyfforddiant, er enghraifft sesiwn ar gyfer 100 o weithwyr O2 yn Battersea ac rydym yn ddiweddar wedi dechrau cyflenwi bariau coctel yn ne Cymru a Bryste gyda chiwbiau rhew unigryw eu dyluniad. ”

Pan ofynnwyd iddo beth oedd The Ice Academy fwyaf balch ohono, dywedodd Gareth “Ym mis Ionawr 2019 ni wnaeth ddarparu’r prif ddarnau ar y byrddau yng Ngwobrau Rhagoriaeth Busnes Blynyddol y Diwydiant Chwaraeon Cerbydau yn yr NEC ym Mirmingham a oedd yn wych i ni. Y cerflun mwyaf anarferol rydym wedi ei wneud oedd merch o rew tair medr o daldra yn pwyso 1,500 kg ar gyfer copa’r Wyddfa. Roedd hyn i ddathlu’r prosiect pum mlynedd Cenedl Hyblyg a redir gan Chwarae Teg, a chafodd y cerflun ei gludo i fyny’r Wyddfa ar y rheilffordd fynydd a’i adeiladu ar y safle.”

Meddai Gaynor Wakeling, Datblygu Busnes gydag Economi a Mentergarwch Torfaen “Ar ôl rhoi cymorth busnes a chyllid i The Ice Academy yn ôl yn 2012, mae wedi bod yn bleser dal i fyny gyda nhw a chlywed eu bod yn llwyddiannus. Mae hwn yn fusnes unigryw ac rydym wrth ein bodd bod lleoliad Torfaen, cysylltiadau cludiant da, opsiynau ar gyfer eiddo busnes ynghyd â’r ysbryd entrepreneuraidd yn parhau i siwtio The Ice Academy.  Rydym yn dymuno 2019 gwych iddyn nhw.”

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 1st Ebrill 2019