Cofrestrwch ar gyfer trefniadau mewnforio symlach os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb

Cael gwybod os medrwch gofrestru i ddefnyddio trefniadau symlach dros dro i fewnforio nwyddau i’r DU.

Os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb, o 11pm GMT ar 29 Mawrth 2019, bydd angen i lawer o fusnesau’r DU ddefnyddio’r un trefniadau o ran masnachu gyda’r UE â phan fyddant yn masnachu gyda gweddill y byd.

Ar hyn o bryd, dan brosesau mewnforio ar gyfer masnachu gyda gweddill y byd, nid yw nwyddau’n cael eu rhyddhau o reolaeth y dollfa nes bydd busnesau wedi gwneud datganiad mewnforio llawn a thalu’r tollau dyledus yn llawn.

Mae CThEM wedi cyflwyno trefniadau symlach i’w gwneud yn haws i fusnesau fewnforio nwyddau o’r UE gan ddefnyddio lleoliadau megis Dover neu Dwnnel y Sianel.

Rhagor o wybodaeth  ynglŷn â’r

  • Trosolwg
  • Beth yw’r trefniadau pontio symlach
  • Pwy all gofrestru
  • Beth fyddwch ei angen i gofrestru
  • Sut i gofrestru
Wedi ei bostio ar Dydd Iau 21st Chwefror 2019