Cronfa Dylunio Ffasiwn BFC/Vogue 2019 : Gwahoddir ceisiadau

Mae Cronfa Dylunio Ffasiwn BFC / Vogue yn cynnig cymorth ariannol a mentora lefel uchel i ddylunwyr ffasiwn ym Mhrydain sy'n anelu at ddatblygu i fod yn frand ffasiwn fyd-eang.

Bydd yn helpu i ddod â gwybodaeth newydd i fusnesau dylunwyr a chyllid i roi tuag at aelod o dîm amser llawn neu ymgynghorydd i gynghori ar feysydd fel cyfrifeg, marchnata, strategaeth fusnes, twf rhyngwladol, manwerthu ac e-fasnach.

Rhaid bod gan ymgeiswyr busnes dylunio ffasiwn yn y DU sydd wedi'i sefydlu ers dros dair blynedd.

Ceisiadau erbyn  7 Chwefror 2019.

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 25th Ionawr 2019