Lansio Gwobrau Llawrydd IPSE 2019 sy'n Cynnig Cyllid ar gyfer Hunangyflogaeth

Mae’r ymgais i ddod o hyd i weithwyr llarwydd gorau a disgleiriaf y Deyrnas Unedig ac mae’r ceisiadau bellach ar agor am y :

Mae categorïau’r gwobrau yn cynnwys:

Gweithiwr llarwydd y Flwyddyn

Gweithiwr Llawrydd Ifanc y Flwyddyn 

Newydd ddyfodiad i Weithio Llawrydd                                                                                                                        

Prosiect Llawrydd y Flwyddyn

Mae’r Gwobrau’n agored i weithwyr llawrydd neu bobl broffesiynol hunangyflogedig annibynnol o bob cwr o’r DU, ee dylunwyr, ysgrifenwyr, datblygwyr, penseiri a dyfeiswyr; fodd bynnag, bydd y mwyafrif o ddiwydiannau yn cael eu cynnwys o fewn cwmpas y rhaglen.

Ceisiadau erbyn  29 Mawrth 2019.

Mwy o wybodaeth yma  

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 25th Ionawr 2019