Cwrs Cymraeg mewn Twristiaeth nawr ar gael ar-lein am ddim

Bydd y cwrs 10 awr yma yn galluogi’r rheiny yn y diwydiant twristiaeth a hamdden i wneud mwy o ddefnydd o’r Gymraeg yn y gwaith.

Mae’r cwrs ar gael i bawb, am ddim ac mae’n cyflwyno geirfa, cyfarchion ac ymadroddion bob dydd. Mae’n cynnwys 10 uned ac mae’r pwyslais ar ynganu – gan roi cyfle i ddysgwyr ymarfer ynganu enwau lleoedd Cymreig – ac mae hefyd yn cynnwys geirfa bwyd a diod ac ateb galwadau ffôn a’u trosglwyddo yn Gymraeg. Dysgwch fwy am y cwrs a rhowch dro arno yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 29th Ionawr 2019