Help i fusnesau sy'n paratoi ar gyfer Brexit

Mae Ken Skates, AC a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth yn Llywodraeth Cymru wedi ailddatgan y pecyn mesurau a rhoddwyd yn ei le i gefnogi busnesau wrth iddynt baratoi ar gyfer Brexit:

 

  1. Ewch i borth Brexit Busnes Cymru neu cysylltwch â Busnes Cymru sy’n cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth drwy ffonio’r rhif cymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000
  2. Llenwch becyn cymorth hunanasesu Brexit ble y gallwch asesu i weld pa mor barod ydych mewn nifer o feysydd sy’n hanfodol i fusnes
  3. Ystyriwch wneud cais i Gronfa Gwydnwch Brexit a sefydlwyd i gefnogi busnesau i helpu i dalu'r costau i addasu i'r newidiadau i'r economi yng Nghymru yn dilyn Brexit 
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 23rd Ionawr 2019