Ysgol Fusnes Sbonc yn dod i Dorfaen

Mae cyfle i bobl newid eu bywydau am byth trwy ddysgu sut i ddechrau eu busnesau nhw’u hunain gyda’r nesaf peth i ddim ar wahân i frwdfrydedd a phenderfyniad ar gael yn Ysgol Fusnes Sbonc Torfaen rhwng 11eg – 13eg Chwefror 2019.

Bydd Theatr y Gyngres yng Nghanolfan Siopa Cwmbrân  yn cynnal y digwyddiad 3 diwrnod yma AM DDIM a bydd ar agor i unrhyw un sydd am gael y gefnogaeth a’r cyfarpar ynghyd â’r hyder i gymryd y camau cyntaf hynny tuag at y gwerthiant cyntaf hwnnw.

Gan ddefnyddio dull anghonfensiynol o drin dechrau busnes, dull nad sy’n defnyddio llwythi o gynlluniau busnes a thaenlenni, bwriad tîm yr Ysgol Fusnes Sbonc yw ysbrydoli a nerthu pobl trwy sesiynau ymarferol, hyfforddiant un-wrth-un, gweithdai a chefnogaeth gan gymheiriaid er mwyn sicrhau fod y rheiny sy’n cymryd rhan yn mynd oddi yno gyda llwybr clir o’u blaenau.

Dywed Simon Paine, cyd-sefydlydd yr Ysgol Fusnes Sbonc "Mae’r Ysgol Fusnes Sbonc yn ysgol fusnes amgen o’r radd flaenaf ac mae wedi ymddangos yng nghylchgrawn Forbes, a newyddion y BBC ac NBC.  Rydym yn cyflenwi hyfforddiant busnes ysbrydoledig ar draws y Du, Seland Newydd ac yn ddiweddar yn UDA. Dyma fydd ein digwyddiad cyntaf yn Nhorfaen ac rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn at helpu pobl leol i brofi a lansio’n syniadau busnes. Mae’r neges yn syml. Mae busnes wedi newid felly mae’n rhaid i’r ffordd o ddechrau busnes newid.”

Cynhelir Ysgol Fusnes Sbonc Torfaen ar y cyd gydag Economi a Mentergarwch Torfaen yng Nghyngor Torfaen ac fe’i hariannir gan y cyngor hefyd.  Dywed y CynghoryddAlan Jones, yr Aelod Gweithredol dros Fusnes, Diwylliant, Hamdden a Thwristiaeth yng nghyngor Torfaen “Os ydych chi neu rywun yr ydych chi’n eu hadnabod am adeiladu busnes a gwireddu’ch syniadau, yna buaswn i’n annog unrhyw darpar fentrwr i fynychu’r digwyddiad yma. Hefyd bydd tîm Economi a Mentergarwch Torfaen yn trefnu sesiynau cefnogaeth am ddim ar ôl y digwyddiad.”

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 21st Ionawr 2019