Conversant Technology yn Nhorfaen yn Cyhoeddi Buddsoddiad o £500,000 ar gyfer Twf Byd-eang

Mae Conversant Technology sydd wedi eu lleoli yng Nghanolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru, Parc Llantarnam, Cwmbrân, yn falch o gyhoeddi eu bod wedi llwyddo i gytuno ar gytundeb gwerth £500,000 i helpu gyda dyheadau'r cwmni i dyfu'n fyd-eang.

Mae'r arian yn fenthyciad a phecyn ecwiti ar y cyd gan Fanc Datblygu Cymru ac UK Steel Enterprise, is-gwmni Tata Steel.

O ran ei bresenoldeb yng Nghymru, mae’r cwmni’n anelu i greu tua 32 o swyddi wrth i’r busnes ddatblygu.

Mae Conversant wedi adeiladu sawl llwyfan cyfathrebu yn seiliedig ar dechnoleg cwmwl, i ddarparu technoleg cyfathrebu unedig i bartneriaid sy’n gwasanaethu cleientiaid yn fyd-eang.

Darllenwch mwy www.conversant.technology

Mae Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru yn cefnogi busnesau gwyddoniaeth a thechnoleg twf uchel. 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 23rd Ionawr 2019