Sector diod Cymru ar i fyny gyda chynllun pum mlynedd uchelgeisiol

Mae Newyddion Busnes Cymru yn adrodd mai gwirodydd, seidr, dŵr potel, cwrw ag alcohol isel a chwrw heb alcohol yw rhai o’r meysydd twf allweddol ar draws y sector diodydd yng Nghymru. Mae hynny yn ôl Bwrdd y Diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru (FDWIB), a gyhoeddodd lansiad Strategaeth Ddiodydd yng Nghymru y mis diwethaf.

Darllenwch mwy yn Newyddion Busnes Cymru

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 9th Ionawr 2019