Menyw fusnes o Abersychan, Jean Church, yn cael MBE yn Anrhydeddau'r Frenhines

Cafodd y fenyw fusnes o Abersychan, Jean Church, MBE am Wasanaeth i Fusnes yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn ddiweddar.  Mae Jean yn fam i dair o ferched, bu’n mynychu Ysgol Gynradd Pentwyn ac Ysgol Ramadeg Abersychan. Mae hi’n Gadeirydd Sefydliad y Cyfarwyddwyr yng Nghymru ar hyn o bryd, yn Gyfarwyddwr Cwmni ac yn un o sefydlwyr Fforwm Economaidd Strategol Torfaen. 

Wrth siarad ag Economi a Mentergarwch Torfaen, dywedodd Jean “Rwy’n hynod o falch o gael MBE am Wasanaeth i Fusnes.  Rwy’ wastad wedi bod yn ymroddedig i gefnogi’r gymuned fusnes.  Mae’n anrhydedd cael cydnabyddiaeth ar gyfer rhywbeth rwy’n caru gwneud.” 

Dywedodd y Cynghorydd Richard Clark, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Gweithredol dros Economi, Sgiliau a Mentergarwch yng Nghyngor Torfaen “Hoffwn i longyfarch Jean ar y llwyddiant arbennig yma a diolch iddi am ei gwaith diflino gyda’r gymuned fusnes yma yng Nghymru. Mae hi wedi bod yn aelod amhrisiadwy o Fforwm Economaidd Strategol Torfaen ac rydym yn gwerthfawrogi ei chyfraniad a’i chefnogaeth yn fawr.”

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 17th Mehefin 2019