La Crème Patisserie yn symud i leoliad newydd yng Nghwmbrân

Yn ôl y South Wales Argus, mae busnes patisserie sydd wedi ennill gwobrau wedi symud i Gwmbrân ar ôl benthyciad o £500,000 gan Fanc Datblygu Cymru.

Mae La Crème Patisserie wedi symud i adeilad 11,000 troedfedd sgwâr, sydd wyth gwaith yn fwy na’r lleoliad ym Maglan. Daw’r symudiad wrth i’r cwmni baratoi ar gyfer contract newydd – cyflenwi cacennau, pwdinau a the prynhawn i Ganolfan Gynhadledd Ryngwladol Cymru newydd, sy’n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd yn y Celtic Manor Resort.

Mae’r symud eisoes wedi creu pedair swydd newydd, gyda 30 arall i ddod dros y chwe mis i’r 18 mis nesaf.

Mae’r safle’n ddigon mawr i ymgorffori cyfleusterau dim glwten a fegan, a bydd yn caniatáu i La Crème gynyddu cynhyrchedd chwe gwaith drosodd dros y tair blynedd nesaf.

Chwilio am eiddo masnachol yn Nhorfaen? Edrychwch ar Gyfeirlyfr Eiddo Torfaen neu cysylltwch â ni.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 10th Mehefin 2019