Matt Preece o Business Doctors yn helpu disgyblion Ysgol Gorllewin Mynwy gyda chymhwyster menter

Photo 2 (004)

 

Mae’r uwch reolwr, sydd wedi rheoli busnes am fwy na 25 o flynyddoedd ac sydd bellach yn hyfforddwr busnes, Matt Preece o ‘Business Doctors’ De-ddwyrain Cymru, gwasanaeth cefnogi busnes ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint sy’n tyfu gyflymaf yn y DU, wedi bod yn cynorthwyo tri grŵp o bobl ifanc yn Ysgol Uwchradd Gorllewin Mynwy, Torfaen, sy’n paratoi ar gyfer eu cymhwyster menter fel rhan o’r rhaglen Ysbrydoli i Gyflawni.

Yn ychwanegol at noddi’r tri grŵp, mae Matt wedi ymweld â’r ysgol nifer o weithiau dros yr wythnosau diwethaf, wedi galluogi i’r grwpiau ystyried nifer o syniadau ar gyfer eu cynhyrchion busnes, wedi cyfrannu deunyddiau ac mae wedi bod yn awyddus i rannu ei wybodaeth a’i arbenigedd.

Meddai Matt “Rwy’n hapus iawn i gefnogi’r tri grŵp. Yn yr ymweliadau rwyf wedi trafod nifer o bynciau, gan gynnwys hanfodion rhedeg busnes, pennu amcanion a nodau, sut i wneud elw, goresgyn rhwystrau a sut i wneud y mwyaf o werthu drwy wahanol sianeli. Mae’r disgyblion wedi gwneud yn eithriadol o dda gyda’u gwaith hyrwyddo ar gyfer archebion uniongyrchol a’u strategaeth o werthu i deulu a ffrindiau.”

Meddai Claire Kennedy a Deborah Parry, gweithwyr ieuenctid gyda Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen “Mae’r disgyblion wirioneddol wedi elwa o gael mewnbwn, brwdfrydedd ac agwedd bositif Matt at eu gwaith. Mae’r grwpiau wedi penderfynu gwneud canhwyllau, ‘jariau hapusrwydd’ a llyfrau. Rydym y falch iawn o waith yr holl bobl ifanc. Mae eu creadigrwydd wedi disgleirio, ynghyd â’u hymroddiad i’r prosiect a hoffem ddiolch i Matt am ei gymorth a’i gyfraniadau.”

Bydd y tri grŵp yn gwerthu eu cynnyrch ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl fel rhan o Wythnos Fenter Torfaen 2019 rhwng 8fed a’r 11eg o Orffennaf. 

Byddant yn y Farchnad rhwng 10am – 2pm ar y dyddiau canlynol.

Dydd Llun 8 Gorffennaf

Dydd Mawrth 9fed Gorffennaf

Dydd Iau 11fed Gorffennaf

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 28th Mehefin 2019