Springboard, Thalia DA yng Nghwmbrân yn denu buddsoddiad o $2m i dyfu llwyfannau ail-ddefnyddio IP analog

Mae Thalia Design Automation yn ddiweddar wedi cyhoeddi ei fod yn bwriadu cael twf arwyddocaol yn ei weithrediadau byd-eang, ar ôl cwblhau rownd ariannu $2m (£1.52m) a arweiniwyd gan Deepbridge Capital  a chydag ymrwymiad wedi ei adnewyddu gan fuddsoddwr presennol y cwmni, Banc Datblygu Cymru (Cyllid Cymru gynt).

Bydd y rownd ariannu ddiweddaraf hon yn galluogi cyflymu datblygiad atebion Ail-ddefnyddio Llwyfan fel Gwasanaeth (RePaaS) ar gyfer ail-ddefnyddio IP analog ac ymestyn portffolio, ac ehangu gweithgareddau masnachol a pheirianneg yn y DU, UDA ac Ewrop.

Darllenwch fwy yma 

Mae’r busnes wedi ei leoli yng Nghwmbrân yng Nghanolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru sy’n annog a chefnogi busnesau gwyddoniaeth a thechnoleg twf uchel.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 21st Mehefin 2019