Clwb Rhwydweithio Busnes Torfaen yn croesawu tîm Moneypenny i ddigwyddiad Mehefin

Bydd digwyddiad chwarterol nesaf clwb rhwydweithio Llais Busnes Torfaen am 5pm ar ddydd Iau 20fed Mehefin 2019 yng Nghlwb Golff Greenmeadow Cwmbrân.

 Mae gan Lais Busnes Torfaen, clwb rhwydweithio poblogaidd yn ne ddwyrain Cymru, dros 60 o aelodau ac mae’n cynnig cyfleoedd i fusnesau rwydweithio, cyfle i glywed gan siaradwyr ysbrydoledig, cylchlythyr chwarterol gyda thoreth o gyngor a gwybodaeth yn ogystal â chyfleoedd i aelodau hybu eu busnesau.

 Mae digwyddiad Mehefin wedi ei noddi a bydd yn cael ei lywyddu gan NatWest Cymru sy’n cefnogi dros 20,000 o fusnesau trwy Gymru gyda chyfanswm benthyciadau o dros £1.5bn yn ogystal â darparu cefnogaeth reng flaen i fusnesau newydd a busnesau sydd am dyfu.

 Bydd aelodau o dîm un o ddarparwyr cyfathrebu drwy gontractau allanol mwyaf y DU  – Moneypenny sydd â’u pencadlys yn Wrecsam – yn siaradwyr yn y digwyddiad a byddan nhw’n cyflwyno’u seminar “Y Bwlch Diwylliannol: Cofleidio Ymgysylltiad â’r Gweithlu” sy’n canolbwyntio ar gyngor ymarferol ar sut i ddenu, ysbrydoli a chadw gweithlu hapus.

 Dywedodd Lee Morgan, arweinydd Tîm Hwyluso Twf Busnes NatWest Cymru yng Ngwent “Mae’n bleser cael cefnogi Llais Busnes Torfaen trwy noddi’r digwyddiad yma a darparu siaradwyr. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at rwydweithio gyda busnesau lleol.”

 Dywedodd y Cadeirydd, Ashley Harkus o gwmni cyfreithwyr lleol Everett, Tomlin, Lloyd and Pratt: “Mae Llais Busnes Torfaen yn gyfle gwych i fusnesau lleol ddod at ei gilydd, rhannu syniadau a chyfleoedd, a chydweithio i dyfu a ffynnu. Hoffwn i ddiolch i NatWest Cymru a’r tîm o Moneypenny am eu cefnogaeth ac rwy’n siŵr y bydd yn noson lwyddiannus a dymunol iawn.”

 Bydd nifer o sesiynau o rwydweithio wedi’i hwyluso, ac yna rhwydweithio anffurfiol gyda bwffe.

Mae gan aelodau’r hawl i 2 le am ddim yn y digwyddiad hwn, tra bod croeso i fusnesau nad sy’n aelodau i ymuno â Llais Busnes Torfaen a mynychu. Mae aelodaeth yn dechrau am bris o ddim ond £48.00.

 Mae mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 3rd Mehefin 2019