Gwobr Cychwyn Busnes 2019 Baldwins yn Cynnig £20,000 i Entrepreneuriaid Ifanc ym Mhrydain Fawr

Mae’r rhaglen wobrau flynyddol hon ar gyfer entrepreneuriaid ifanc rhwng 18 a 25 oed sydd â syniad da ac a hoffai gychwyn eu busnes eu hunain. Sefydlwyd y rhaglen gan Baldwins Accountants i ddarganfod a datblygu ‘Entrepreneuriaid Ifanc’ y dyfodol. Bob blwyddyn, bydd enillydd y wobr yn derbyn grant o £10,000 ynghyd â gwerth £10,000 o fentora a chyngor ar gyfrifeg. Bydd y ddau ail orau yn derbyn gwerth £5,000 o gyngor cyfrifeg a mentora.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 31 Awst 2019.

Rhagor o wybodaeth yma 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4th Mawrth 2019