Lansio Gwobr Technoleg ESTnetNG 2019 i Helpu Pobl Ifanc yng Nghymru Gyflawni Dyheadau Technoleg

Nod Gwobr Technoleg ESTnetNG yw helpu pobl ifanc sydd wedi dangos ymroddiad, brwdfrydedd a diddordeb hynod yn y maes technoleg i gyflawni eu talent a’u huchelgais.

Mae’r wobr yn swm hyd at £2,000 ar gyfer syniad neu fusnes, ond gallai hefyd fod ar gyfer profiad a allai helpu ymgeiswyr i gyflawni eu dyheadau mewn technoleg.

Gellir defnyddio’r wobr i:

 

Mae’n agored i unigolion 16-24 oed sy’n byw, astudio neu weithio yng Nghymru ac sy’n caru technoleg.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 2 Mai 2019.

 

Rhagor o wybodaeth yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 5th Mawrth 2019