Gwobrau Print Futures 2019 ar Agor i Ddarpar Gyhoeddwyr Ifanc

Caiff pobl ifanc yn y DU sy’n dymuno astudio ar gyfer cwrs hyfforddi perthnasol mewn argraffu, cyhoeddi neu’r celfyddydau graffeg, wneud cais i’r cynllun gwobrau hwn.

Cefnogir y cwrs gydag arian gan yr Elusen Argraffu, ac ystod o bartneriaid.

Mae’r rhaglen wedi ei hanelu at bobl ifanc yn y DU rhwng 18 a 30 oed. Mae grantiau o hyd at £1,500 ar gael.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau yw 29 Ebrill 2019.

Rhagor o wybodaeth a sut i wneud cais yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 5th Mawrth 2019