Business News Wales yn dweud am Dueddiadau Busnes mewn DA i edrych amdanyn nhw yn 2019

Mae Deallusrwydd Artiffisial (DA) eisoes yn cael ei gyflwyno mewn busnesau ar draws y byd, a thra bod pryderon yn parhau o gylch a fydd robotiaid yn cymryd drosodd yn y gweithle, mae rhai’n darogan y bydd yn gwella mewn gwirionedd  a bydd hyd yn oed yn creu swyddi yn y dyfodol.

O ddyfeisiau yn ein cartrefi i apiau ffonau symudol, mae DA eisoes wedi treiddio i’n bywydau pob dydd.  Dyw’r gweithle ddim yn eithriad ac mae DA eisoes wedi helpu busnesau i wneud defnydd gwell o ddata ac i symleiddio prosesau.  Yn ôl John Williams, Pennaeth Marchnata yn Instant Offices dyma rhai o’r tueddiadau mewn DA y dylech chi fod yn ymwybodol ohonyn nhw  er mwyn eich busnes:

Deallusrwydd Artiffisial ar Ddata Mawr – Mae busnesau’n dechrau defnyddio data gyda chymorth algorithmau a dulliau amser real.  Mae DA yn cynorthwyo gyda hyn trwy dorri ar ormodedd o ddata i helpu busnesau i wneud defnydd ohono. Mae DA hefyd yn defnyddio dysgu trwy beiriannau a dysgu dwys er mwyn gwella dadansoddi rhagfynegol, gan ganiatáu i fusnesau gynnig cwsmeriaid yn union yr hyn y maen nhw’n chwilio amdano.

Cynorthwywyr Llais – Rhai o’r technolegau DA mwyaf cyffredin sy’n cael eu defnyddio yn ein bywydau pob dydd yw Alexa, Siri. Yn yr un modd, bydd cynorthwywyr digidol sy’n defnyddio gorchmynion lleisiol yn gwneud eu ffordd i mewn i’r swyddfa cyn hir.  Bydd busnesau’n elwa o hyn gan y bydd yn gwella dealltwriaeth staff o gymwysiadau a data a sut i’w defnyddio yn y ffordd orau.

Apiau Ffonau Symudol – Wrth i ddata yrru busnesau, felly hefyd fydd gofod datblygu data’n trawsnewid i gefnogi’r twf yma.  Mae defnyddwyr ffonau symudol yn edrych am brofiad wedi ei addasu mwy ac mae cwmnïau am roi hyn iddyn nhw er mwyn aros yn gystadleuol. Bydd rhaid i rôl y sawl sy’n datblygu apiau ffôn newid felly gan y bydd yn cysylltu’n agos â DA fel y gall brosesu data a dysgu gan ddefnyddwyr.

Awtomeiddio trwy Roboteg – Mae Awtomeiddio Proses Roboteg yn gwneud defnydd o DA i gwblhau tasgau ailadroddol niferus iawn, sy’n gallu amrywio o weithrediad masnachol syml i brosesu a chyflwyno mwy cymhleth o ddata. Bydd y system yma’n arbed amser ac arian i gwmnïau ill gan fod Awtomeiddio Proses Roboteg yn gallu cwblhau tasg yn gyflymach ac yn fwy cywir na chyflogai.  Yn y ffordd yma, bydd busnesau’n arbed arian.

Mae astudiaeth newydd gan NPR yn dangos beth yw’r tebygrwydd y bydd eich swydd yn cael ei awtomeiddio rhyw ddydd. Fel rhan o’r astudiaeth, edrychodd ymchwilwyr ar amrywiaeth eang o swyddi a’u sgorio yn ôl naw ffactor posibl, gan gynnwys y deallusrwydd cymdeithasol angenrheidiol i wneud y swydd, y gofyn i helpu eraill yn bersonol, ac a yw swydd yn gofyn am sgiliau trafod.

A allai Chatbot Gymryd Lle Swyddi?

Creodd sylfaenydd Facebook, Mark Zuckerberg lawer o drafodaeth ynghylch chatbots yn cymryd lle swyddi pobl ar ôl iddo gyhoeddi y byddai Messenger yn cynnal mwy ohonyn nhw yn y blynyddoedd i ddod. Y bwriad yw helpu busnesau i adeiladu bots ar yr ap sgwrsio fel y gallan nhw gynnal sgwrs awtomataidd gyda phobl, a fydd yn arwain yn y pen draw at fwy o werthiant, archebion ac ymwybyddiaeth o frandiau.

Yn eu hanfod mae bots y fwy rhad ac yn fwy cyflym i’w gwneud nag apiau, ac mae llawer o arbenigwyr yn y diwydiant yn dweud y byddan nhw’n cymryd drosodd yn y dyfodol agos.  Mae nifer o’r bots yma’n gallu cwblhau tasgau sydd yn draddodiadol wedi eu gwneud gan bobl gan gynnwys y swyddi canlynol:

 • Asiantiaid gwasanaeth cwsmeriaid
 • Gweinyddion prydiau cyflym
 • Cynorthwywyr Personol
 • Rheolwyr cyfryngau cymdeithasol

Yr Apiau Busnesau Bach Gorau

Mae busnesau wedi bod yn defnyddio apiau am beth amser i wella cynhyrchiant a threfniadaeth a symleiddio prosesau. Dyma rhai o’r apiau mwyaf poblogaidd sy’n cael eu defnyddio gan fusnesau.

Apiau Ariannol a Chyfrifeg

 • Gusto
 • Quickbooks
 • FreshBooks
 • Wave

Apiau Cyfathrebu

 • Addappt
 • Fuze
 • Pushover
 • Slack
 • Skype

Apiau Rheoli Amser

 • Rescuetime
 • My Minutes
 • OmniFocus
 • Tripit

Apaiau Talu trwy Ffôn Symudol

 • Paypal Here
 • Square

Apiau Trefnyddol

 

 • Asana
 • Proven
 • BoxMeUp
 • Evernote
 • Trello
 • Kanbanflow

Ffefrynnau eraill

 • Expensify
 • Dropbox
 • MailChimp
 • Polaris Office

Tra bydd DA yn sicr o gymryd rhai swyddi dynol, bydd hefyd yn creu swyddi newydd. Bydd rôl y gwyddonydd mewn cyfrifiaduron yn un y bydd galw mawr amdano, tra bydd swyddi newydd yn cael eu creu er mwyn rhedeg y DA, gan gynnwys peirianwyr, cyfrifwyr a dadansoddwyr manwerthu. Bydd angen pobl hefyd i baratoi’r data er mwyn i’r DA brosesu a hyfforddi cyflogeion ar sut i ddefnyddio’r dechnoleg newydd yma.

Bydd presenoldeb DA yn tyfu yn y gweithle, a thra bydd yn creu swyddi newydd, bydd angen i sefydliadau ddeall mai’r her wirioneddol fydd cael hyd i bobl i gymryd y swyddi newydd yma.

Cafwyd caniatâd i ailddefnyddio’r erthygl yma gan Mark Powney o Business News Wales 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 7th Mawrth 2019