Busnes Cymru: Diogelu data a Brexit - canllawiau i fusnesau sy'n gweithredu ar draws yr UE

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cyhoeddi canllawiau i fusnesau yn y DU sy’n gweithredu  ar draws yr Undeb Ewropeaidd (UE) oherwydd  gallai fod angen iddynt wneud newidiadau cyn i’r DU adael yr UE i sicrhau  eu bod yn dal i gydymffurfio.  

Mae hyn yn cynnwys:

  • rhestr gyfeirio sy’n nodi 6 cham i’w cymryd i baratoi ar gyfer cydymffurfio â'r gofynion diogelu data pe bai’r DU yn gadael yr UE heb gytundeb
  • canllawiau os ydych chi’n fusnes wedi’i leoli yn y DU a bod rheoliad GDPR yn berthnasol ichi ar hyn o bryd wrth brosesu data personol
  • cwestiynau cyffredin yn ymdrin â hawliau yn ymwneud â gwybodaeth a brexit

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Ewch i Borthol Brexit Busnes Cymru i gael cyngor a gwybodaeth i helpu eich busnes i baratoi ar gyfer Brexit.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 1st Mawrth 2019