Business Cymru: Canllawiau ar gofrestru enwau parth lefel uwch .eu yn achos ymadawiad â'r UE 'heb gytundeb'

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer unigolion, busnesau, cwmnïau a sefydliadau yn y DU sydd eisoes wedi cofrestru enw parth o dan .eu neu sydd â diddordeb mewn cofrestru enw parth o dan .eu. 

Mewn senario ‘heb gytundeb’, bydd angen i fentrau, sefydliadau ac unigolion gadarnhau a ydynt yn dal i fod yn gymwys i fod â Pharth Lefel Uwch .eu.

Os nad ydych chi’n bodloni’r meini prawf cymhwyster ar ôl i’r DU ymadael â’r UE ar 29 Mawrth 2019, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi cadarnhau os bydd y DU yn ymadael â’r UE heb gytundeb, na fydd fframwaith rheoleiddio’r UE ar gyfer Parth Lefel Uwch .eu yn berthnasol i’r DU o’r dyddiad ymadael hwnnw ymlaen.

Mae’r hysbysiad yn esbonio na fydd mentrau a sefydliadau sydd wedi’u sefydlu yn y DU ond nid yn yr UE, nac unigolion sy’n byw yn y DU, yn gymwys mwyach i gofrestru enwau parth .eu neu, os ydynt wedi cofrestru ar gyfer .eu, i adnewyddu enwau parth .eu a gofrestrwyd cyn y dyddiad ymadael.  

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan  GOV.UK.

I gael gwybod sut i baratoi eich busnes ar gyfer Brexit ewch i Porth Brexit Busnes Cymru.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 1st Mawrth 2019