Enwebiadau nawr ar agor ar gyfer Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol 2019

Mae’r Gwobrau CG clodfawr yn dathlu a gwobrwyo unigolion a chyrff am eu gwaith caled a’u hymroddiad i hyfforddiant galwedigaethol yng Nghymru.

Gofynnir am enwebiadau mewn pedwar categori:

  • Dysgwr CG Canolraddol y Flwyddyn
  • Dysgwr CG Uwch y Flwyddyn
  • Hyfforddwr CG y Flwyddyn
  • Cyflogwr CG y Flwyddyn

Mae’r ceisiadau’n cau am hanner dydd 8 Mawrth 2019

Cyflwynir y gwobrau mewn Seremoni a Chinio Gwobrau CG ar ddydd Mercher 15 Mai 2019 yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4th Mawrth 2019