South Wales Argus : Tîm Cymorth Busnes a Datblygu Torfaen yn edrych ymlaen at 2019

Gyda 2019 wedi hen gychwyn bellach, a gyda'r holl heriau a chyfleoedd y mae'r byd busnes, yr economi a chyflogwyr yn eu hwynebu ar hyn o bryd, mae tîm cymorth busnes adran Economi a Mentergarwch cyngor Torfaen yn edrych ymlaen at ddarparu cymorth penodol i'r cymunedau busnes yng Nghwmbrân, Pont-y-pŵl a Blaenafon.

Ers adleoli’n ddiweddar i Ganolfan Arloesi Busnes Springboard, Parc Llantarnam, Cwmbrân mae’r tîm yn paratoi am flwyddyn brysur iawn.

Dywedodd Gaynor Wakeling, Rheolwr Datblygu Busnes sy’n arwain y tîm “Ein nod yw darparu cefnogaeth i fusnesau ar draws Torfaen gyfan i gyflawni twf economaidd, cynaliadwy yn y tymor hir. P'un a yw'n wneuthurwr sefydledig sy'n ystyried creu swyddi ychwanegol neu fusnes newydd sydd angen yr amgylchedd unigryw y gallant ffynnu ynddo, mae'r tîm yma i helpu entrepreneuriaid ac arweinwyr busnes i wireddu eu huchelgeisiau. "

Mae cymorth cyfrinachol, rhad ac am ddim ar gael, gydag er enghraifft cynllunio busnes a marchnata yn ogystal â chyngor ar gyhoeddusrwydd, tra bod yna gyfleoedd i rwydweithio trwy’r clwb busnes lleol a’r rhaglen o ddigwyddiadau busnes.

Nid oes prinder cyfleoedd i egin entrepreneuriaid sydd angen mynediad at arweiniad a chymorth. Ym mis Chwefror 2019 cynhaliwyd yr 'Ysgol Fusnes Untro' gyntaf yn Nhorfaen. Wedi'i noddi gan adran Economi a Mentergarwch Torfaen, ysbrydolodd y profiad ysgogol hwn nifer o unigolion i gymryd y camau cyntaf  i sefydlu eu busnesau.

Gall dod o hyd i'r eiddo busnes cywir fod yn her i'r arweinwyr busnes mwyaf profiadol. P'un a yw'n fenter newydd sydd angen desg a ffôn yn unig, mân-werthwr sy'n chwilio am ofod masnachu i arbrofi ym Marchnad Dan Do boblogaidd Pont-y-pŵl neu gwmni mwy sy'n galw am gyfleusterau arbenigol, fe all y tîm helpu. Mae Cyfeiriadur Eiddo Masnachol Torfaen ar-lein ar gael i'w weld am ddim ar http://www.southwalesbusiness.co.uk/cy/Property-Directory/Property-Directory.aspx. Gall busnesau gwyddoniaeth a thechnoleg twf uchel ddod o hyd i gartref yng Nghanolfan Arloesi Busnes Eiconig Springboard ~ Cymru.

Os yw eich busnes wedi ei leoli y tu allan i Dorfaen ar hyn o bryd a chithau'n ystyried symud eich busnes i leoliad hygyrch â chysylltiadau da yn ne Cymru, yna nid oes angen i chi edrych ymhellach na Thorfaen.

I gysylltu â’r tîm, canfod mwy am Economi a Mentergarwch Torfaen, digwyddiadau busnes a newyddion, neu i gofrestru i dderbyn gwybodaeth werthfawr am fusnes am ddim :             

E-bostiwch: mailto:%20info@southwalesbusiness.co.uk                                                                                                                                                  Ffoniwch: 01633 648644                                                                                      

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6th Mawrth 2019