Datblygwyr ap yn Nhorfaen yn ceisio cysylltu gwasanaethau a chyflenwyr lleol â thrigolion

uddr - Local services made simple

Wedi'i sefydlu ym mis Tachwedd 2018, datblygwyd uddr gan dri gŵr o Bont-y-pŵl, sef Michael O'Neill, sy'n weithiwr marchnata profiadol, Dave Smith, sydd â chefndir mewn peirianneg electronig a Stuart Arthur sydd â 15 mlynedd o brofiad ym maes ymgynghori meddalwedd a datblygu cymwysiadau symudol a arweiniodd ef i ennill rôl Cyfarwyddwr Technegol gydag uddr.

Fe wnaethant weld cyfle i gysylltu busnesau a gwasanaethau lleol i drigolion lleol a all archebu neu archebu a thalu'n ddiogel am wasanaethau lleol (felly'n arbed amser a lleihau lefelau siomedigaeth) drwy lwyfan e-fasnach symudol sy'n gost effeithiol, yn ddiogel a hawdd ei ddefnyddio. Mae'r tri ar hyn o bryd yn nodi gwasanaethau a chynhyrchion lleol a allai ddod yn rhan o'r camau cynnar hyn yn natblygiad yr ap cyn ei lansio'n swyddogol.

Meddai Michael “Y posibilrwydd o gael effaith gadarnhaol ar ein cymuned leol yma yn Nhorfaen a helpu busnesau llai i dyfu oedd yr ysgogiad y tu ôl i'r busnes. Mae Uddr yn pontio'r bwlch technoleg i fusnesau lleol i'w gwneud yn fwy hygyrch i'r cyhoedd, eu hintegreiddio â'n technoleg smart ac agor sylfaen cwsmeriaid newydd. Ein nod yw dod â gwasanaethau lleol yn ôl i galon y gymuned pan fyddwn yn lansio mewn ychydig wythnosau. ”

 Bydd pobl leol yn medru archebu’r hyn sydd ei angen arnynt a phryd, mewn pedwar cam syml:

  • nodi cod post
  • dewis y cynnyrch a’r gwasanaethau sydd eu hangen
  • gosod archeb
  • derbyn cynnyrch a gwasanaethau

Erbyn hyn, llai na chwe mis ers sefydlu'r busnes, mae nifer o bartneriaid busnes lleol eisoes wedi cofrestru, gan gynnwys, er enghraifft, gwasanaethau glanhau domestig, busnes trin gwallt symudol a gwasanaeth trin boeleri. Fodd bynnag, dim ond dechrau taith uddr yw hyn. Mae'r tîm eisiau i'r ap gynnig ystod wirioneddol amrywiol o wasanaethau a chynnyrch i gwsmeriaid ar draws pob sector, pob un yn cael ei ddarparu gan fusnesau lleol, y gellir ymddiried ynddynt ac felly maent yn chwilio am fwy o gwmnïau lleol yn Nhorfaen i ymuno a hwy ac elwa ar fwy o fusnes drwy'r cyfrwng newydd hwn.

Meddai Shaun Luxton, perchennog Complete Clean “Rwy'n gyffrous iawn mai fi yw'r Glanhawr Carpedi cyntaf ar uddr yn Nhorfaen. Bydd ap uddr yn cynnig ffordd syml i gwsmeriaid newydd a chwsmeriaid presennol gael mynediad at wasanaethau Complete Clean mewn ffordd gyflymach a mwy effeithlon ac fel busnes byddwn yn derbyn taliadau diogel a hawdd am ein gwaith."

Meddai Dave “Rydym wedi ein calonogi'n fawr gan y gwasanaethau, y cynnyrch a'r busnesau sydd eisoes yn cofrestru i fod ar yr ap. Rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un sy'n rhedeg busnes lleol. Os hoffech chi gael gwybod mwy am sut i ddod yn bartner a chael eich lle eich hun ar uddr (neu os ydych chi'n adnabod rhywun mewn busnes a allai fod â diddordeb), cysylltwch â ni a gallwn eich tywys drwy'r camau syml y mae angen i chi eu cymryd.”

Disgwylir i ap uddr gael ei lansio'n swyddogol yn ystod yr wythnosau nesaf.

Rhowch glic ar: www.uddr.co.uk
E-bostiwch: uddrservices@gmail.com
Ffoniwch: 07949413262

 uddr Team

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 20th Mawrth 2019