Conversant o Springboard yn cynllunio i ehangu yn y dyfodol

 Springboard

 Mae’r Arbenigwyr Cyfathrebu Unedig a Gweithio o Bell, Conversant Technologies Ltd, yn bwriadu cynyddu eu tîm yng Nghwmbrân gyda 30 o bobl ychwanegol dros y 18 mis nesaf. Gyda phresenoldeb mewn dros 60 o wledydd mae eu llwyfan SIP rhyngwladol yn eu galluogi i gyflenwi’n fyd-eang.

Mae gan Conversant swyddfa eisoes yng Nghanolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru Cwmbrân ac maen nhw’n frwdfrydig ar gyfer y cynlluniau i gynyddu eu niferoedd yn gyflym.

“Ein bwriad yw cynyddu ein timau cefnogaeth, gwasanaeth a reolir a chyfrifon yng Nghwmbrân” dywedodd Patrick Copping, Rheolwr-Gyfarwyddwr Conversant.  

“Mae Conversant Technology wedi gweld ein llwyfan Voice for Teams yn tyfu’n gyflym dros y 6 mis diwethaf wrth i gwmnïau wella eu galluoedd Cyfathrebu Unedig a gweithio o bell er mwyn ymdopi â COVID-19.”

“Tra bod staff yn bryderus ynglŷn â dychwelyd i’r gwaith, rydym yn gweithio gyda’n cwsmeriaid, hen a newydd, i’w helpu i gynllunio mannau gwaith mwy diogel sy’n cynnwys bod aelodau timau wedi eu cysylltu ble bynnag y maen nhw wedi eu lleoli.  Bydd y cynnydd mewn staff yn ein helpu i gefnogi cwsmeriaid wrth iddyn nhw drosglwyddo o swyddfeydd canolog i dimau ar wahân ond cysylltiedig,” dywedodd Patrick.

Mae Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru ym Mharc Llantarnam, Cwmbrân, Torfaen ac mae’n annog ac yn cefnogi busnesau gwyddoniaeth a thechnoleg uchel eu twf.

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 22nd Mai 2020