Y Pwyllgor

Rhan o lwyddiant Llais Busnes Torfaen oedd y pwyllgor. Mae’r pwyllgor yn cynnwys cynrychiolwyr o fusnesau lleol sy’n awyddus i wneud gwahaniaeth ac i lywio’r grŵp i gyfeiriad y maen nhw’n penderfynu arno, yn hytrach na’r Cyngor. Mae’r pwyllgor yn cwrdd yn chwarterol i benderfynu ar ddyddiadau ac eitemau i’w gosod ar yr agenda ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol, ac i drafod y ffordd ymlaen.

Aelodau’r Pwyllgor

Ashley Harkus

Cadeirydd: Ashley Harkus 
Everett Tomlin Lloyd & Pratt
Ffôn: 01495 763333
E-bost: aharkus@etlp.co.uk

Deb Reader

Debra Reader
Barclays Bank PLC
Ffôn: 01633 205213
E-bost: deb.reader@barclayscorporate.com

Gareth Waters

Gareth Waters
 Alliance Marketing Agency
Ffôn: 07786 444 472
E-bost: hello@brandnucreative.co.uk

Dennis Ricketts

Dennis Ricketts
Spectrum Positive
Ffôn: 01495 757153
E-bost: dennis@spectrumpositive.co.uk

Mark Bellew

Mark Bellew
Your web Business
Ffôn: 01633 431 138
E-bost: mark@wsi4webusiness.com

Andrew Evans

Andrew Evans
Green & Co Accountants and Tax Advisors
Ffôn: 01633 871122 
E-bost: andrew@greenandco.com