Rhaglen yr Arddangosfa

Arddangosfa yn agor am 9.00am tan 1.00pm

  • 7:45am – Brecwast Rhwydweithio Hwylus Cyn yr Arddangosfa
  • 9:00am – Arddangosfa yn Agor
  • 9:00am - Andy McCann – Siaradwr Busnes
  • 10:30am – Rhwydweithio Hwylus (mewn partneriaeth â Dreigiau Casnewydd)
  • 11:00am - Sarah Dickins – Gohebydd Economeg BBC Cymru
  • 12:00pm - Andrew Maisey – Pennaeth Caffael - Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Clinigau busnes parhaus drwy gydol y bore yn yr Ardal ar y Cyd

Os ydych am fynychu unrhyw un o'r digwyddiadau cyffrous sydd gennym ar gael neu yn syml am alw heibio i'r arddangosfa, mae mynediad am ddim.

Fodd bynnag, mae angen archebu ymlaen llaw. Archebwch fel Cynadleddwr nawr ...

Os hoffai cydweithwyr, cleientiaid neu gysylltiadau eraill fynychu, gofynnwch iddynt gwblhau Ffurflen Archebu fel Cynadleddwr ar wahân.